Υπηρεσίες

Διαγνωστική Εξέταση

Περιλαμβάνει πλήρες ψυχιατρικό, ιατρικό και κοινωνικό ιστορικό.

Θεραπευτικό Πλάνο

Εξατομικευμένο στις ανάγκες και δυσκολίες του ασθενούς. Αυτό μπορεί να συμπεριλαμβάνει λήψη φαρμακευτικής αγωγής αλλά και υποστηρικτικής ψυχοθεραπείας

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση

Ένα σημαντικό ποσοστό των ψυχικά πασχόντων χρειάζεται να λάβει φαρμακευτική αγωγή. Έτσι επιλέγεται όπου κρίνεται απαραίτητο φαρμακευτική αγωγή.

Πιστοποιητικά & Γνωματεύσεις

Γνωματεύσεις διορισμού σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, αναρρωτικές άδειες, σύνταξη εισηγητικών φακέλων για ΚΕΠΑ

Επίσκεψη Κατ’ Οίκον

Δυνατότητα επισκέψεων κατ’ οίκον για τους υπερήλικες ασθενείς καθώς και για άτομα με σημαντική κινητική δυσκολία.

Συνεργασία με νοσηλευτές

Η συνεργασία ψυχίατρου με νοσηλευτές αναδεικνύει τη σημασία της ομαδικής προσέγγισης στη νοσηλευτική φροντίδα.