Πιστοποιητικά & γνωματεύσεις

  • Γνωματεύσεις διορισμού σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
  • Αναρρωτικές άδειες
  • Σύνταξη εισηγητικών φακέλων για ΚΕΠΑ

Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα

Φόρμα Επικοινωνίας