Διαγνωστική Εξέταση

Περιλαμβάνει πλήρες ψυχιατρικό, ιατρκό και κοινωνικό ιστορικό.

Κατά την εξέταση γίνεται αξιολόγηση των δυσκολιών του ασθενούς λαμβάνοντας υπόψιν το προηγούμενο ιατρικό και ψυχιατρικό ιστορικό ,τυχόν προηγηθείσες ασθένεις, χειρουργικές επεμβάσεις, λήψη φαρμακευτικής αγωγής ,νόσηση ή ψυχιατρική παρακολούθηση κατά το παρελθόν αλλά και πληροφορίες για το οικογενειακό ιστορικό, το κοινωνικό περιβάλλον  τις διαπροσωπικές σχέσεις, την οικονομική και εργασιακή κατάσταση του ασθενούς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει.

Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα

Φόρμα Επικοινωνίας